home » nieuwsberichten

Een Doof hart

"Dove mensen leven in een visuele wereld,"  zegt de gebarentaalkundige Steve Parkhurst: "Voor hen is taal niet monotoon. Terwijl de handen bewegen om een boodschap over te brengen, voegt ook het gezicht informatie toe en gelijktijdig beweegt het lichaam. Het is een dynamische en spannende ervaring."

Hoewel geen van beiden doof is, ontmoetten Steve en Dianne Parkhurst elkaar door gebarentaal. Na hun gezamenlijke opleiding aan het Summer Institute of Linguistics (SIL)  aan de universiteit van North Dakota, werd Dianne in 1989 door een vriend uitgenodigd om te assisteren bij een gebarentaalproject in Mexico. In die tijd werd Steve, een net afgestudeerde SIL [1] taalkundige, geplaatst in hetzelfde projectteam.

Zoals bij verkennend taalonderzoek meestal het geval is, was het slechts een kwestie van maanden voordat hun taken voltooid waren. Toen was het al duidelijk dat de relatie tussen Dianne en Steve ging groeien. De twee waren snel getrouwd.

Hun volgende stap was het zoeken naar een ander gebarentaalproject waar ze hun  bekwaamheden konden inzetten. "Gebarentaal is niet internationaal," zegt Steve. "Er zijn meer dan 150 gebarentalen bekend. Sommige landen hebben meerdere gebarentalen. Er is vaak geen directe relatie tussen de gesproken taal en de gebarentaal van een land. Om een voorbeeld te geven: in zowel Mexico als Spanje spreekt men Spaans, maar de gebarentalen in beide landen zijn zeer verschillend."

Ondanks het grote aantal gebarentalen, zijn er weinig landen die al klaar zijn voor een vertaalproject. Feitelijk zag men de noodzaak er niet van in. "Mensen vragen vaak waarom Doven niet kunnen lezen zoals horenden," zegt Steve. "De reden hiervan is dat geschreven woorden gebaseerd zijn op klanken
courtyarddie Doven weinig zeggen. Het is min of meer vergelijkbaar met het onthouden van een telefoonnummer voor elk woord. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele Dove is die kan lezen. Veel Doven kunnen het wel, maar het raakt hen veel minder."

Uiteindelijk besloten Steve en Dianne om verkennend gebarentaalonderzoek te doen in Spanje. Ze begonnen met negen maanden Madrid, waar ze de plaatselijke gebarentaal leerden. "Hier in Spanje is gebruikelijk voor mensen om zich bij vereniging of club aan te sluiten," zegt Steve: "Het is ook gebruikelijk voor Spanjaarden om na het werk éérst naar een café te gaan om te socializen vóórdat ze naar huis gaan. Doven gaan naar een Dovenclub om dezelfde reden. Wij hebben de  plaatselijke Doventaal geleerd door naar die clubs te gaan."

Vervolgens reisden ze rond om woordenlijsten af te nemen en video-opnamen te maken van de in Spanje gebruikte gebarentaal. Na het vergelijken van woordenlijsten en het laten zien van het videomateriaal aan doven in verschillende steden, om te testen of ze elkaar begrepen, kwamen Steve en Dianne tot de conclusie dat er in vrijwel iedere grote stad met een Dovengemeenschap een ander gebarentaaldialect gebruikt wordt. Ze  kwamen tot de slotsom dat er twee afzonderlijke vertalingen nodig zijn: één voor Madrid en één voor Barcelona.

"Als dove mensen leren lezen en schrijven in hun eigen gebarentaalsysteem, verhoogt dat hun eigenwaarde," zegt Dianne: "Dit geeft aan, dat gebarentaal waarde heeft." Dat was de reden dat Steve en Dianne, in samenwerking met de landelijke Doven Federatie, materialen ontwikkelden om het SignWriting systeem onder de knie te krijgen. SignWriting is een
hands holding a globeschriftsysteem met verschillende figuren, dat meer dan 30 jaar geleden ontwikkeld is door Valerie Sutton en het Doven Actie Comité. Het systeem maakt gebruik van een serie visuele symbolen die verwijzen naar handvormen, bewegingen en gezichtsuitdrukkingen in gebarentalen. Dianne en Steve leerden meer dan 300 mensen om SignWriting te gebruiken en ze gebruiken het systeem nog steeds in hun eigen werk.

Hoewel het SignWriting systeem bekend geworden is, biedt technologie gemakkelijker toegang tot communicatie door middel van interactieve DVD's. "Momenteel werken we aan een 3D-animatie van een levensecht figuur die het kerstverhaal vertelt in gebarentaal," zegt Steve. Het is een experimenteel proces voor de Parkhursts - het zal de allereerste 3D-animatie ooit zijn van een Bijbelgedeelte in gebarentaal. Ze hopen het aan het eind van 2007 af te hebben zodat iedereen het kan bekijken. Hoewel het een spannende stap is voor Steve en Dianne, is het slechts een kleine stap in een lange reis. Wat motiveert hen om zo'n lange weg te gaan? Ze beroepen zich op Gods eigen woorden, gesproken tot Mozes in Exodus 4:11: "Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?” [2]

"Als mensen mij vragen of ik doof ben", voegt Steve toe, "dan moet ik die vraag met nee beantwoorden. Ik vertel hen dat ik horend ben, maar dat mijn hart Doof is. En ik denk dat God ook een Doof hart heeft ."

(Bron: 'A Deaf Heart' geschreven door Matt Peteresen )

[1] SIL is een bij Wycliffe aangesloten organisatie. 
[2] NBV, Nieuwe Bijbel Vertaling

 

 

 

 

hands doing sign language

 

Mission Frontiers uitgave

Mission Frontiers is een tijdschrift dat vanuit Verenigde Staten uitgegeven is. De uitgave 'Januari/februari 2014' gaat over het bereiken van dove mensen...

Lees verder »

Vertaalwerk begonnen!

Lees verder »

Een eigen stichting!

Het is officieel!!

Lees verder »

Wycliffe/SIL workshop

16-21 september 2011

Lees verder »

Voorbeeld teksten

Hoe ziet een gebarentaal Bijbel eruit?

 
Lees verder »

Zoektocht

Wat de werkgoep nu bezighoudt...

Lees verder »

Avatar

Wat is een Avatar en wat heeft dit met Gebarentaal te maken?

Lees verder »

BSL Bijbelvertaling update

Het BSL Bijbelvertaalproject heeft onlangs een gift van £30.000 gekregen van de organisatie ‘Spring Harvest’!

Lees verder »

Zoeken in website