home » nieuwsberichten

De “DEEP”

Hoe train je Dove mensen en rust je hen toe om de Bijbel te vertalen in hun taal (gebarentaal) als er geen commentaren, achtergrondmaterialen, Bijbelse woordenboeken of andere vertaal hulpmiddelen beschikbaar zijn in hun eigen taal? Dit is het dilemma waar de DOOR medewerkers over de hele wereld mee geconfronteerd worden terwijl ze bezig zijn om Dove Bijbelvertalers te trainen en toe te rusten om Bijbel gedeelten te vertalen van woorden naar hun eigen Gebarentaal.

 

 Hoe preken Dove leiders elke zondag, geven ze Bijbelstudie of leiden ze een huiskring zonder lesprogramma en zonder welk studiemateriaal dan ook maar in hun eigen taal? DOOR komt erachter dat zelfs als er een “Basis”bijbel beschikbaar is in hun eigen gebarentaal, het erg lastig voor hen is om te preken, te onderwijzen en leiding te geven zonder studiemateriaal of toelichtingsmateriaal in hun eigen Gebarentaal.

 

 De “DEEP” is een geweldige oplossing. De Dove leiders van de organisatie DOOR hebben visie voor het maken van een diepgaand studiemateriaal bij elk verhaal in de DOOR-CBS-verhalen-serie (CBS = Chronologische Bijbel Studie), compleet met plattegronden, illustraties en uitleg bij elke persoon, plaats, dier, object, cultureel aspect, godsdienstige term of elk ander woord dat verwarrend zou kunnen zijn!

 

 Een Doof team – Stuart Thiessen, Mark Sorenson en Philippe Gallant – is samengesteld om onderzoek te doen en een Gebarentaal DVD/web-based “DEEP” te ontwikkelen voor elk verhaal. Als de hele serie compleet is, wordt de “DEEP” beschikbaar gesteld voor elke Dove vertaler, docent, leider of voorganger die dit nodig heeft voor zijn bediening. Dit zal Doven toerusten met studie- en verwijzingsmaterialen die ze nodig hebben om Gods Woord te onderwijzen binnen hun eigen Dovengemeenschappen over de hele wereld. Deze ‘hulpmiddelen’ – samen met een Bijbel in hun eigen gebarentaal op DVD- zullen veel impact hebben binnen de Dovenwereld.

 

 Dit is een project op Godsformaat dat veel tijd en geld gaat kosten. Bid alstublieft voor Stuart, Mark en Philippe nu ze beginnen met het ontwikkelen van deze informatiebron die zo hard nodig is.

 

Bron: SL news for Europe & nearby regions #18
          (Gebarentaal nieuws voor Europa en nabije regio's #18)
         gepubliceerd door Wycliffe/SIL
         Geoffrey Hunt, SIL International Coordinator for Sign Languages
                        

 

 

 

Mission Frontiers uitgave

Mission Frontiers is een tijdschrift dat vanuit Verenigde Staten uitgegeven is. De uitgave 'Januari/februari 2014' gaat over het bereiken van dove mensen...

Lees verder »

Vertaalwerk begonnen!

Lees verder »

Een eigen stichting!

Het is officieel!!

Lees verder »

Wycliffe/SIL workshop

16-21 september 2011

Lees verder »

Voorbeeld teksten

Hoe ziet een gebarentaal Bijbel eruit?

 
Lees verder »

Zoektocht

Wat de werkgoep nu bezighoudt...

Lees verder »

Avatar

Wat is een Avatar en wat heeft dit met Gebarentaal te maken?

Lees verder »

BSL Bijbelvertaling update

Het BSL Bijbelvertaalproject heeft onlangs een gift van £30.000 gekregen van de organisatie ‘Spring Harvest’!

Lees verder »

Zoeken in website