Visiedocument (versie maart 2010)

Taal, denken en zien zijn met elkaar verbonden. Gods grootheid wordt het meest zichtbaar als we dagelijks in de taal van ons hart toegang hebben tot Zijn woorden. Vanuit Zijn woorden kunnen o.a. ons denken gevoed worden. Dit document beschrijft de visie en een voorstel om te komen tot een bijbelvertaalproject in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit is voor de meeste doven in Nederland de taal van hun hart. Deze taal geeft voor hen de meest natuurlijke toegang naar Gods hart.

Uiteindelijk doel & impact:

Dove mensen die gebruik maken van Nederlandse Gebarentaal (NGT) hebben de beschikking over de Bijbel in de taal van hun hart voor zowel persoonlijke groei, als voor studie en verspreiding van het evangelie.

Doven gebruiken de Bijbelvertaling in NGT om Gods genade zichtbaar te laten worden in hun eigen leven zodat ook anderen in de Dovengemeenschap bereikt worden met het Evangelie van Genade. Een uitwerking hiervan is het produceren van andere materialen in gebarentaal die het evangelie toegankelijk maken.

Inleidende informatie

Informatie aangeboden in de taal van ons hart, komt dichtbij en beklijft beter dan informatie die tot ons komt in een tweede of derde taal.

Het is moeilijk aan te geven hoeveel dove mensen Nederland telt.Dovenschap, de belangenorganisatie van dove mensen in Nederland, meldt dat zij 15.000 dove volwassenen vertegenwoordigen.

95% van de dove kinderen leert hun moedertaal niet via hun moeder. Zij groeien op in een gezin met horende ouders en horende broers en zussen. In de omgang met dove leeftijdsgenootjes en met dove volwassenen, bijvoorbeeld op de dovenschool, leren zij gebarentaal. Gebarentaal is de enige taal die volledig toegankelijk is voor dove kinderen, tieners en volwassenen.

Dove mensen die gebarentaal als eerste taal hebben, kunnen beperkte leesvaardigheden hebben in een tweede taal. De woordenschat in de tweede taal zou kleiner zijn. Dit kan resulteren in problemen bij het begrijpen van geschreven teksten zoals de Bijbel (Lombaard & Naudé, 20051). Tijdens het lezen van een tekst spelen zich complexe processen af in het hoofd van de lezer. Deze processen stellen de lezer in staat de tekst te begrijpen. Dove mensen slaan informatie op een visuele manier op in de hersenen en niet in woorden (Marshark, 19972). Hieruit blijkt dat zowel voor vaardige lezers als voor minder vaardige lezers gebarentaal op een andere manier toegang geeft tot informatie dan een geschreven taal. Ook Neville et al. (1998)3 tonen aan dat de specifieke verwerkingswijze van visuele talen de organisatie van taalsystemen in het brein bepaalt. Dit is een van de redenen voor het maken van een Bijbelvertaling in een visuele taal.

Nederlandse Gebarentaal is een natuurlijke, volwaardige taal met een eigen lexicon en een eigen grammatica. Deze grammatica is niet gebaseerd op de grammatica van het gesproken Nederlands. In gebarentaal wordt talige informatie zowel door de handen (manueel) als door het gezicht en lichaamshouding (non-manueel) uitgedrukt. Op deze manier kan informatie simultaan worden weergegeven. Gebarentaal is een visuele-manuele taal en heeft daarmee een andere modaliteit dan gesproken talen, talen met een oraal-auditieve modaliteit.

In april en mei 2008 heeft de werkgroep Bijbel NGT een schriftelijke enquête gehouden. Doel van deze enquête was het peilen van de behoefte naar een Bijbelvertaling in NGT. Deze enquête is ingevuld door 63 mensen, (34 mannen en 29 vrouwen), afkomstig uit verschillende regio’s (enquête resultaten4). Het merendeel van de ondervraagden is doof geboren en gebruikt NGT.

Doelgroep

Onze visie is dat de Bijbelvertaling in NGT uiteindelijk beschikbaar is voor Dove gebarentaalgebruikers voor wie NGT de taal van hun hart is; voor zowel zij die de Here Jezus al kennen als zij die de Here Jezus nog niet kennen. Uiteindelijk zal dan een ieder kunnen belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader (Filippenzen 2:11).

Gebruik

Enkele mogelijkheden voor gebruik van de NGT-vertaling zijn:

  • Gebruik in NGT-diensten. Dit zijn diensten die geheel in NGT worden gehouden. Er wordt in NGT gezongen, gebeden en gepreekt. Met een Bijbelvertaling beschikbaar in
  • NGT, kan de ‘schriftlezing’ geprojecteerd worden, waardoor ook dat onderdeel van de dienst voor gebarentaalgebruikers toegankelijk is in de taal van hun hart. Er hoeft dan niet elke keer opnieuw nagedacht worden over de vertaling van het schriftgedeelte.
  •  Gebruik tijdens Bijbelkringavonden. Als iemand tijdens een groepsgesprek wil refereren aan een bepaalde Bijbeltekst, kan deze nu opgezocht worden op de DVD.
  •  Persoonlijk gebruik. Tijdens een treinreis kunnen gebarentaalgebruikers het Woord van God bekijken op hun i-pod.

Doel
De beschikbaarheid van de bijbel in NGT heeft tot doel het bevorderen van persoonlijke groei: een beter begrijpen van Gods Woord. De bijbel speelt een grote rol in het doorgeven van het evangelie aan zowel andere christenen als niet-christenen: Gods Woord kan dan ‘voor zichzelf’ spreken.

Uitgebreid informatie over de oganizatiestructuur inclusief profielschetsen van medewerkers, het vertalproces, en informatie over de enquête is te vinden door een pdf versie van het Visiedocument de downloaden.

Bronen

1 Lombaard, S. & Naudé J.A., (2005) - The translation of biblical texts into South African Sign Language

2 Marshark M. (1997) - Raising and educating a deaf child; a comprehensive guide to the choices, controversies, and decisions faced by parents and educators. Oxford University Press.

3 Neville, H.J., Bavelier, D., Corina, D., Rauschecker, J., Karni, A., Lalwani, A., Braun, A., Clark, V., Jezzard, P., & Turner, R. (1998). Cerebral organizaton for language in deaf and hearing subjects: Biological constraints and effects of experience. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95, 922-929. Referentie gevonden in: Tijsseling, C. (2006). Anders doof zijn. Van Tricht uitgeverij.

4 Zie Appendix II - overzichtsgegevens in het uitgebreide visiedocument
 

 

 

Mission Frontiers uitgave

Mission Frontiers is een tijdschrift dat vanuit Verenigde Staten uitgegeven is. De uitgave 'Januari/februari 2014' gaat over het bereiken van dove mensen...

Lees verder »

Vertaalwerk begonnen!

Lees verder »

Een eigen stichting!

Het is officieel!!

Lees verder »

Wycliffe/SIL workshop

16-21 september 2011

Lees verder »

Voorbeeld teksten

Hoe ziet een gebarentaal Bijbel eruit?

 
Lees verder »

Zoektocht

Wat de werkgoep nu bezighoudt...

Lees verder »

Avatar

Wat is een Avatar en wat heeft dit met Gebarentaal te maken?

Lees verder »

BSL Bijbelvertaling update

Het BSL Bijbelvertaalproject heeft onlangs een gift van £30.000 gekregen van de organisatie ‘Spring Harvest’!

Lees verder »

Zoeken in website